Huvudmenyn Halasjöbygdens Älg och Kronvilts Skötselområde.


                                        
Adress
Halasjöbygdens Älgskötselområde
C/O  Lars Wadmark
Kaptensvägen 10
246 31 Löddeköpinge
Email alg.kron@gmail.comBankgiro 5532-5245 
Swisch 1235154679  
 


Kontakter
Styrelsen     styrelse@halasjoalg.se
Ordförande ordforande@halasjoalg.se
Kassören    kassor@halasjoalg.se
Sekreterare sekreterare@halasjoalg.se
Hemsidan   admin@halasjoalg.seStyrelse  
Ordf: LarsWadmark.   0739201712
V. Ordf: Ola Persson 0706575969
Sekr:  Henrik Lindell 0708231952
Kassör: Fredrik Mårtensson 0705628885 
Otto Ottosson 0708162177
Ingmar Gyllström 0702112997
Roland Svensson    0709611942Revisorer:
Peter Nilsson
Patrik Enarsson


Valberedning:
Anders Karlsson
Alf Blåder


Kontrollanter
Håkan Edvardsson 0705665741
Erling Olsson    0703956786
Joakim Granhof    0708183702
Andreas Arvidsson 0708994988
   
   


Avgifter  
Medlemsavgift / År 300:- per jaktlag.
Skall vara inbetald senast

Fällavgift vuxen älg
31 mars

1000:-
Fällavgift kalv. 100:-