Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2018-2020

Tilldelningsprincip 2015-2017 
  


  Säsongens jakt avslutad, nu ser vi fram mot nästa.