Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2018-2020

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


  


Älgjakten nu avslutad i Halasjöbygdens Jaktområde.  22 nov. 2020

 

Hej alla.                                                                                                 2020-09-28

21 september hade styrelsen ett sammanträde och diskuterade de frågeställningar inför årets älgjakt inkommit efter uppmaning i utskickat PM 2020-09-11.

Nedan förtydligas och besvaras de frågeställningar som gäller samtliga jaktdeltagare.

Avlysningsjakt

Älg- och kronviltjakten bedrivs som avlysningsjakt. Detta betyder att fler älgar är ”utdelade” än vad som totalt skall skjutas inom området – se hemsidan under Tilldelning Avskjutet 2020 - där det också dagligen uppdateras när något skjuts. När det totala antalet djur är skjutna avbryts jakten. Det åvilar varje jaktlag, jaktledare och jaktdeltagare ett tydligt ansvar att hålla sig uppdaterad om det aktuella läget och om vad som är tillåtet att skjuta.

WeHunt Viltrapport

Rapportering av skjutna älgar skall omgående göras till WeHunt Viltrapport, tidigare jaktvakt. Det åvilar varje jaktlag att ha korrekta telefonnummer registrerade på WeHunt Viltrapport för en korrekt rapportering och möjlighet att löpande kunna kontrollera status. Se Jaktvakt på hemsidan.

Jakttider

Lördag den 17 oktober är det jaktstart på älg och kronhjort 3-9 taggar. I enlighet med tidigare förslag är lördag 5 december sista jaktdag för älg enligt tilldelning. Lördag 12 december är det jaktstart på eventuella pottälgar och kvarvarande kronvilt på avlysning. Tidigare uppfylld kvot hos jaktlag nollställs.  Se hemsidan ”Kom ihåg dagar”.

Vi ser fram emot en härlig jakthöst där vi alltid sätter säkerheten först och förvaltar våra viltstammar på ett bra sätt!

Styrelsen Halasjöbygdens älg & kronviltskötselområde