Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2018-2020

Tilldelningsprincip 2015-2017 
  


  


Endast Älgkalv får jagas.

OBS. Tjurjakten avslutad då 6 st skjutits som är max. enl. plan.

      

OBS. Hondjursjakten avslutad då 7 st skjutits som är max enl. plan.